Ik twijfel over het nut van veel verschillende medicijnen
Ja
Nee

ZORGZINE #8

Als het misgaat …

Drie doelen

De arts stelde niet de goede diagnose of u denkt dat er iets is misgegaan bij de behandeling. Wat kunt u dan doen? Dat hangt vooral af van wat u wilt bereiken. De meeste patiënten willen een gesprek en excuses. Anderen willen dat zo’n fout nooit meer voorkomt of willen dat de schade wordt vergoed. Drie doelen en de beste route om deze te bereiken.

Openheid en excuses

lees meer

Openheid en excuses

U wilt weten wat er is gebeurd, welke gevolgen dat voor u heeft en of een herstelbehandeling mogelijk is. En u wilt dat de arts zich verontschuldigt.
Een open gesprek werkt dan vaak het beste. Allereerst mag u verwachten dat een arts fouten en complicaties met (mogelijke) gevolgen voor u binnen 24 uur open met u bespreekt. Dat staat in gedragscodes. Komt de arts niet naar u toe, vraag dan een gesprek aan. Vraag wat u wilt weten en zeg wat u verwacht. Zo kunt u vragen om een beoordeling of behandeling door een andere arts.

klok

Fouten voorkomen

lees meer

Fouten voorkomen

Anderen mogen niet hetzelfde meemaken. Daarom wilt u dat het ziekenhuis of artsen maatregelen treffen om deze fouten te voorkomen. In dat geval kunt u ook een klacht indienen bij de leidinggevende, de klachtenfunctionaris, de Raad van Bestuur of de klachtencommissie. Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg kunt u alleen problemen melden.
Wilt u dat de arts wordt berispt of geschorst, dan kunt u ‘een klaagschrift’ indienen bij het  Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg.

tel

Schade-vergoeding

lees meer

Schadevergoeding

U heeft schade geleden. Als u hiervoor een schadevergoeding wilt, kunt u de arts of het ziekenhuis schriftelijk aansprakelijk stellen. U moet dan wel aantonen dat de fout verwijtbaar is en dat u door deze fout financiële schade lijdt (zoals minder inkomsten of extra kosten).  
Komt u er niet uit met het ziekenhuis en de schadeverzekeraar, dan kunt u voor vergoedingen tot 5000 euro aankloppen bij de Geschillencommissie zorginstellingen. Ook dan is het noodzakelijk om de schade aan te tonen.

 

geld