Ik twijfel over het nut van veel verschillende medicijnen
Ja
Nee

ZORGZINE #8

Als het misgaat …

Bepaal eerst wat u wilt bereiken.

lees meer

Als u in gesprek gaat met uw zorgverlener over een fout  of een klacht wilt indienen, dan is het goed om u eerst af te vragen wat u wilt bereiken. Wilt u bijvoorbeeld alleen een open gesprek of wilt u herhaling van de fout voorkomen? Uw doel bepaalt de klachtweg en hoe u het gesprek met uw zorgverlener voert. Zie ook onze brochure ‘Als uw behandeling anders uitpakt’..

Vraag een gesprek aan met de zorgverlener.

lees meer

Het is belangrijk dat u weet wat er precies is gebeurd en wat er is misgegaan. In een gesprek met uw zorgverlener kunt u daarachter komen. Vraag in dit gesprek:

  • Wat is er gebeurd en hoe kon dit gebeuren?
  • Wat zijn de gevolgen voor mij, op dit moment en in de toekomst?
  • Wat kan er worden gedaan om de schade te beperken?

Neem iemand mee en vraag zo nodig om een tweede gesprek.

Vraag uw medisch dossier op.

lees meer

Wanneer er iets misgaat bij of na een behandeling, dan wordt dit in uw medisch dossier vastgelegd. Hierin kunt u dus nalezen wat er is gebeurd. U hebt recht op inzage in al uw medische gegevens en op kopieën daarvan. Dit recht is vastgelegd in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst. Hier treft u voorbeeldbrieven om inzage in uw dossier te vragen.

Vraag onafhankelijk advies en begeleiding.

lees meer

Een klacht indienen is soms ingewikkeld. Daarom is het verstandig om u te laten adviseren over waar u uw klacht kunt indienen en hoe u dat moet doen. U kunt hiervoor aankloppen bij de klachtenfunctionaris van de instelling. Hij kan u ondersteunen bij het opschrijven van uw klacht, helpen bij het opvragen van gegevens of zo nodig bemiddelen.  Voor algemene informatie en hulp kunt u ook terecht bij de afdelingen Informatie- en Klachtopvang van Zorgbelangorganisaties.

Win juridisch advies in bij een schadeclaim.

lees meer

Als u een schadevergoeding wilt, moet u de zorgverlener of instelling schriftelijk aansprakelijk stellen. En bewijzen dat er een verwijtbare fout is gemaakt, waardoor u (financiële) schade heeft. U kunt hiervoor het beste een advocaat inschakelen die is gespecialiseerd in medische letselschade. Soms is het eerste gesprek gratis. U kunt ook eerst advies vragen bij een juridisch loket of de letselschaderaad. Lees ook onze brochure.

Alleen melden helpt ook.

lees meer

U kunt ook alleen melden wat er is misgegaan of wat bijna fout liep. Dit kan steeds vaker in het ziekenhuis of bij uw zorgverlener. Ernstige problemen kunt u melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. U kunt uw ervaringen ook doorgeven aan de Zorglijn van de NPCF of een recensie schrijven op Zorgkaart Nederland