Ik twijfel over het nut van veel verschillende medicijnen
Ja
Nee

ZORGZINE #12

Hulpmiddelen

Harde feiten

 • Bijna de helft van de gemeenten weet niet hoeveel seniorenwoningen er nodig zijn. Van de gemeenten die zicht hebben op vraag en aanbod, zegt 56% dat er een tekort is. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van ANBO.
  Op basis van verkennend onderzoek pleiten patiëntenfederatie NPCF en ANBO voor samenwerking tussen ouderenorganisaties, gemeenten en woningbouwcorporaties voor het realiseren van ouderenwoningen.
 • Het aantal ouderen met meerdere lichamelijke, psychische en/of sociale problemen neemt tussen 2010 en 2030 toe van 700 duizend tot 1 miljoen. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau helpt tijdig inspelen op hun situatie hen om langer zelfstandig te blijven (publicatie Kwetsbare ouderen).
 • Zes op de zeven 80-plussers woont zelfstandig. Tussen 2000 en 2010 nam het aantal 80-plussers toe van 500 duizend
  naar 648 duizend. Het aantal 80-plussers dat in een verzorgings- of verpleeghuis woonde, daalde van 102 duizend naar
  90 duizend (CBS).
 • In 2008 hielpen 1,3 miljoen mensen hun zieke of hulpbehoevende (schoon)ouders (gemiddeld 15,4 uur per week) en ruim
  310 duizend 55-plussers zorgden voor een zieke partner. Eén op de vijf van deze mantelzorgers voelt zich overbelast.
  Dit blijkt uit De sociale staat van Nederland 2011.

Harde feiten

 • Voor hulpmiddelen bestaat geen officieel en onafhankelijk kwaliteitskeurmerk. Dit was het GQ-keurmerk, maar dit bestaat niet meer. Voor alarmering is zo’n keurmerk in ontwikkeling. CE is geen keurmerk, maar betekent ‘in overeenstemming met Europese regelgeving’.
 • Veel gebruikers van hulpmiddelen weten niet of onvoldoende waar ze terecht kunnen voor informatie en op welke vergoedingen ze recht hebben. Verschillen tussen gemeenten maken het nog onduidelijker. Dit blijkt uit ervaringen die bij patiëntenfederatie NPCF binnenkomen.
 • Andere ervaringen zijn dat mensen zich beperkt voelen in hun keuzevrijheid door contracten met leveranciers. Ze zijn soms
  gedwongen om zaken te doen met een dure leverancier en moeten dan zelf ook een hogere eigen bijdrage betalen.
 • Er zijn zo’n 1500 verschillende soorten hulpmiddelen (bron: Vilans).
 • Voor hoortoestellen gelden nieuwe vergoedingsregels (vergoeding van 75% en eigen risico) en een beperkte keuze.
  Blijf op de hoogte via de Hoorwijzer.