Ik twijfel over het nut van veel verschillende medicijnen
Ja
Nee

ZORGZINE #21

Hygiëne

Tips

Zo werkt u mee aan goede hygiëne.

Informeer het ziekenhuis, als er kans is dat u een ziekenhuisbacterie heeft

lees meer

Iedereen kan drager van een ziekenhuisbacterie zijn. Maar de kans hierop is groter als u in een zieken-  of verpleeghuis verbleef, waar  zo’n bacterie voorkwam. Dat geldt ook voor buitenlandse ziekenhuizen. Ook mensen die met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens werken, lopen extra risico. Deze dieren zijn vaak besmet met MRSA.
Behoort u tot een risicogroep? Informeer dan het ziekenhuis, zodat wordt voorkomen dat u andere patiënten besmet. Voor gezonde mensen is de MRSA-bacterie meestal niet gevaarlijk.

Vraag uw bezoek om hun handen te wassen

lees meer

De beste manier om verspreiding van bacteriën en virussen te voorkomen, is het wassen van handen. Vraag uw bezoek om hun handen en polsen grondig te wassen met water en zeep of te ontsmetten met handalcohol:

  • als ze binnenkomen en als ze vertrekken,
  • na een toiletbezoek,
  • na hoesten of niezen,
  • voor- en nadat ze u helpen met bijvoorbeeld eten of drinken.

Bent u verkouden of grieperig, sla dan het bezoekuur over

lees meer

Als u verkouden bent, diarree, griep of een huidinfectie heeft, kunt u beter niet op bezoek komen. Dit geldt ook voor kinderen die een kinderziekte hebben of korter dan drie weken voor het bezoek in contact zijn geweest met iemand met een kinderziekte (waterpokken, roodvonk, mazelen, rode hond, kinkhoest en bof).
Twijfelt u, overleg dan met de verpleegkundigen of u mag komen. Vraag of u extra maatregelen kunt nemen om te voorkomen dat u patiënten besmet, bijvoorbeeld door het dragen van een mond-neuskapje.

Vraag wat u voor de zieke kunt meenemen

lees meer

De hygiëneregels kunnen per afdeling of ziekenhuis verschillen. Op bepaalde afdelingen zoals de intensive care gelden extra hygiëneregels.
Vraag bijvoorbeeld altijd of u bloemen, planten of eten mag meenemen. Vaste planten zijn meestal niet toegestaan, omdat in potgrond bacteriën en schimmels leven. Bloemen mogen op gewone verpleegafdelingen vaak wel, als u Chrysal (voeding en ontsmettingsmiddel) aan het water voor de bloemen toevoegt. Voor etenswaren luidt het advies: geef ongeopende en kleine verpakkingen.

Spreek het medisch personeel erop aan als zij niet hygiënisch werken

lees meer

Heeft u het idee dat artsen en verpleegkundigen niet schoon genoeg werken? Dan kunt u daar gewoon wat van zeggen. Ook als u daarover twijfelt. Het is in het belang van de gezondheid van alle patiënten.
Natuurlijk werkt dat het beste als u dat vriendelijk en in vragende vorm doet. U kunt bijvoorbeeld vragen of de verpleegkundige even haar handen wil ontsmetten of wassen voordat ze u verzorgt. Of zeggen dat u heeft gelezen dat armbanden en horloges niet hygiënisch zijn. Kijk hier voor richtlijnen.

Is de zaal niet schoon of zijn de toiletten vies? Meld het bij de verpleegkundige

lees meer

Als u vindt dat de zaal niet schoon is of dat de toiletten niet goed worden schoongemaakt, moet u dat beslist melden bij de verpleegkundigen of bij de schoonmaakdienst.

Bespreek uw bevindingen niet alleen met de andere patiënten en uw familie. Zij kunnen er niets aan veranderen.
In ziekenhuizen en in verpleeg- en verzorgingshuizen verblijven kwetsbare mensen met een verlaagde weerstand. Dan is een schone omgeving van levensbelang.