Ik twijfel over het nut van veel verschillende medicijnen
Ja
Nee

ZORGZINE #15

Klachten over de zorg

Drie veranderingen

In juli heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel  voor de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangenomen. De Wkkgz vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. De wet regelt de kwaliteit van zorg, het toezicht daarop en de behandeling van klachten en geschillen. In het najaar van 2013 wordt deze wet behandeld in de Eerste Kamer. Drie belangrijke veranderingen voor u.

Lage drempel

lees meer

Lage drempel

De zorgaanbieders moeten zorgen dat er een goede en laagdrempelige regeling voor klachten komt. Het doel is dat de klacht zoveel mogelijk goed wordt opgelost waar hij is ontstaan, bijvoorbeeld tussen de patiënt en de zorgverlener.

Zorgaanbieders zijn verplicht om een klachtenfunctionaris in huis te halen. Hij kan u gratis adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht.

1

Onafhankelijke beoordeling

lees meer

Onafhankelijke beoordeling

Er komt een onafhankelijke geschillencommissie die bindende uitspraken doet over een klacht en over schadevergoedingen tot 25.000 euro.

Zorgverleners zijn verplicht om zich bij deze commissie aan te sluiten. Als uw klacht niet wordt opgelost binnen de instelling (niet in een gesprek met de betreffende zorgverlener én ook niet door de klachtencommissie), kunt u naar deze externe Geschillencommissie.

2

Meer rechten

lees meer

Meer rechten

In de nieuwe wet zijn meer rechten vastgelegd, zoals het recht op goede zorg. Ook is vastgelegd dat u in geval van een incident altijd geïnformeerd moet worden door de betreffende zorgverlener of de instelling.

Verder moeten zorgverleners incidenten vastleggen in uw dossier. Dit betekent dat u met uw dossier beter kunt aantonen dat er fouten zijn gemaakt.

 

3