Ik twijfel over het nut van veel verschillende medicijnen
Ja
Nee

ZORGZINE #15

Klachten over de zorg

Harde feiten

 • Slechts 38% van de patiënten weet waar ze met hun klacht heen moeten en maar 19% van de patiënten denkt dat hun klachten onpartijdig worden behandeld. Bovendien denkt 55% dat artsen en ziekenhuizen elkaar beschermen. (NIVEL 2012)
 • Patiëntenfederatie NPCF heeft in het voorjaar van 2013 een meldactie gehouden over klachten. Drieduizend van 6700 deelnemers aan deze meldactie is weleens ontevreden. Top 3 van redenen van hun onvrede: lang wachten, communicatie (niet luisteren) en onvoldoende informatie.
 • De deelnemers is ook gevraagd wat zij een belangrijke reactie vinden als er iets niet goed gaat in een ziekenhuis. Hun wensen:
  • serieus genomen worden
  • luisteren naar de patiënt
  • samen zoeken naar een oplossing
  • uitleg over wat er is gebeurd
  • excuses
 • De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg staat dit najaar op de agenda van de Eerste Kamer.

Harde feiten

 • Slechts 38% van de patiënten weet waar ze met hun klacht heen moeten en maar 19% van de patiënten denkt dat hun klachten onpartijdig worden behandeld. Bovendien denkt 55% dat artsen en ziekenhuizen elkaar beschermen. (NIVEL 2012)
 • Patiëntenfederatie NPCF heeft in het voorjaar van 2013 een meldactie gehouden over klachten. Drieduizend van 6700 deelnemers aan deze meldactie is weleens ontevreden. Top 3 van redenen van hun onvrede: lang wachten, communicatie (niet luisteren) en onvoldoende informatie.
 • De deelnemers is ook gevraagd wat zij een belangrijke reactie vinden als er iets niet goed gaat in een ziekenhuis. Hun wensen:
  • serieus genomen worden
  • luisteren naar de patiënt
  • samen zoeken naar een oplossing
  • uitleg over wat er is gebeurd
  • excuses
 • De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg staat dit najaar op de agenda van de Eerste Kamer.