Ik twijfel over het nut van veel verschillende medicijnen
Ja
Nee

ZORGZINE #5

Levenseinde

Drie mogelijkheden

Beademing, hart-longmachines, AED’s voor reanimatie, chemokuren … de mogelijkheden om ons leven te verlengen lijken oneindig. Daarmee komt de beslissing over het levenseinde steeds meer in handen van arts en patiënt te liggen. Een moeilijke keuze, waarover u nu al kunt nadenken en die u ook kunt vastleggen. Maar welke mogelijkheden en keuzes zijn er eigenlijk?

Niet behandelen

lees meer

Niet behandelen

Patiënten hebben het recht om zelf te beslissen of ze een medische behandeling wel of niet ondergaan (Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst). Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om niet gereanimeerd te worden bij een hartstilstand of om te stoppen met chemokuren of sondevoeding. Er zijn ook mensen die in hun laatste levensfase stoppen met eten en drinken of geen antibiotica meer willen. Als u niet meer zelf kunt beslissen over wel of niet behandelen, dan helpt een wils- of zorgverklaring.

 

stop

Palliatieve sedatie

lees meer

Palliatieve sedatie

In de laatste dagen van hun leven kan het bewustzijn van ernstig zieke patiënten verlaagd worden met medicijnen via een infuuspompje. Artsen mogen deze palliatieve sedatie alleen toepassen, als ze verwachten dat een patiënt binnen twee weken overlijdt. Doel is het lijden (pijn, kortademigheid) te verlichten. U kunt afspreken dat u op bepaalde momenten ‘bij’ bent om uw naasten te ontmoeten. Palliatieve sedatie vervroegt niet het moment van overlijden en is geen euthanasie.

serum

Euthanasie

lees meer

Euthanasie

Euthanasie is de opzettelijke beëindiging van het leven door een arts op verzoek van de patiënt. De arts dient een dodelijk middel toe. Hiervoor gelden strikte voorwaarden. Zo moet sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Ook moet een verzoek om euthanasie vrijwillig en goed overwogen zijn. Een tweede arts beslist altijd mee. Bovendien is een arts niet verplicht om uw verzoek uit te voeren. Alle voorwaarden staan in de Euthanasiewet.

 

naald