Ik twijfel over het nut van veel verschillende medicijnen
Ja
Nee

ZORGZINE #10

Medische gegevens delen

Test
Wat weet u over het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens? Test uw kennis.

Doen alle zorgverleners mee?

JA
NEE
Goed
3
Doen alle zorgverleners mee?
Het goede antwoord is:
NEE

In 2013 kunnen alleen nog huisartsen en apothekers binnen uw regio uw gegevens inzien. Alleen als u toestemming heeft gegeven en als dat nodig is voor uw behandeling.  Eind 2013 krijgen medisch specialisten inzage in het medicijnoverzicht. Later volgt de spoedzorg. Zorgverleners krijgen uitsluitend toegang met een speciale UZI- pas en wachtwoord. 

Arts-apotheek

 

X

Kan na mijn toestemming elke huisarts altijd mijn gegevens inzien?

JA
NEE
Goed
6
Kan na mijn toestemming elke huisarts altijd mijn gegevens inzien?
Het goede antwoord is:
NEE

Een (huis)arts mag uw gegevens alleen opvragen via het landelijk schakelpunt als dat nodig is voor uw behandeling. Bovendien moet hij zijn aangesloten op dit schakelpunt. Niet alle huisartsen en apothekers doen nog mee. U kunt hier nagaan of uw zorgverlener is aangesloten.

Duim

X

Komen mijn medische gegevens in een landelijke databank?

JA
NEE
Goed
1
Komen mijn medische gegevens in een landelijke databank?
Het goede antwoord is:
NEE

Uw medische gegevens blijven gewoon in het systeem van uw arts of apotheker. Via een beveiligde verbinding (landelijk schakelpunt) kan een waarnemend (huis)arts of apotheker een deel van uw gegevens inzien. Alleen het deel dat van belang is om u goed te kunnen behandelen.

Nederland

X

Kan ik zelf nagaan wie in mijn dossier hebben gekeken?

JA
NEE
Goed
4
Kan ik zelf nagaan wie in mijn dossier hebben gekeken?
Het goede antwoord is:
JA

Het netwerk legt vast welke zorgverleners uw gegevens beschikbaar hebben gesteld en wie ze hebben opgevraagd. U kunt deze informatie opvragen met het inzageformulier op de website van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie of telefonisch via 070 - 317 34 56. Vanaf half 2013 kunt u het ook zelf online nakijken.

Vergrootglas

X

Is informatie delen via een landelijk schakelpunt het meest veilig?

JA
NEE
Goed
7
Is informatie delen via een landelijk schakelpunt het meest veilig?
Het goede antwoord is:
JA

Elektronische uitwisseling is nooit 100 procent veilig, maar uitwisseling via het landelijk schakelpunt is een stuk veiliger dan de huidige werkwijze. Zo moet het systeem van de zorgverlener voldoen aan strenge beveiligingseisen en krijgt hij alleen toegang met een UZI-pas en wachtwoord. Ook is toezicht mogelijk op wie welke gegevens heeft opgevraagd. U kunt dat ook zelf controleren.

Computer

X

Wordt mijn hele medische dossier gedeeld?

JA
NEE
Goed
2
Wordt mijn hele medische dossier gedeeld?
Het goede antwoord is:
NEE

Zorgverleners kunnen naast persoonlijke gegevens (naam, adres e.d.) een overzicht zien van de medicijnen die u gebruikt. Gaat u naar een waarnemend (huis)arts, dan kan hij een samenvatting van het huisartsdossier opvragen met informatie over:

  • uw huidige gezondheidsproblemen
  • uw medicijnen en bekende allergieën
  • recente contacten met uw huisarts (laatste vier maanden of laatste vijf contacten)
  • bijzonderheden

Dossier

X

Ik heb geen bezwaar gemaakt tegen het EPD. Moet ik alsnog toestemming geven?

JA
NEE
Goed
5
Ik heb geen bezwaar gemaakt tegen het EPD. Moet ik alsnog toestemming geven?
Het goede antwoord is:
JA

Uw toestemming is nodig. Vanaf 1 januari 2013 mogen uw huisarts en apotheker uw gegevens niet beschikbaar stellen via het landelijk schakelpunt zonder uw toestemming. U kunt uw huisarts en apotheker persoonlijk toestemming geven. Binnenkort kan dit ook via www.ikgeeftoestemming.nl 

Ja-en-nee-buttons

X

Mijn huisarts werkt nu met een regionaal systeem. Blijft dat zo?

JA
NEE
Goed
8
Mijn huisarts werkt nu met een regionaal systeem. Blijft dat zo?
Het goede antwoord is:
NEE

De regionale systemen worden afgebouwd, omdat deze systemen minder veilig en controleerbaar zijn. Vanaf juli 2014 stappen alle artsen en apothekers over op uitwisseling via het landelijk schakelpunt. Als u wilt dat uw zorgverleners op de hoogte zijn van bijvoorbeeld uw medicijngebruik en allergieën, geef dan uw huisarts én apotheek toestemming om uw medische gegevens te delen. Dat kan ook online.

Elektronische-informatie

X