Ik twijfel over het nut van veel verschillende medicijnen
Ja
Nee

ZORGZINE #11

Ouderenzorg

Harde feiten

 • Bijna de helft van de gemeenten weet niet hoeveel seniorenwoningen er nodig zijn. Van de gemeenten die zicht hebben op vraag en aanbod, zegt 56% dat er een tekort is. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van ANBO.
  Op basis van verkennend onderzoek pleiten patiëntenfederatie NPCF en ANBO voor samenwerking tussen ouderenorganisaties, gemeenten en woningbouwcorporaties voor het realiseren van ouderenwoningen.
 • Het aantal ouderen met meerdere lichamelijke, psychische en/of sociale problemen neemt tussen 2010 en 2030 toe van 700 duizend tot 1 miljoen. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau helpt tijdig inspelen op hun situatie hen om langer zelfstandig te blijven (publicatie Kwetsbare ouderen).
 • Zes op de zeven 80-plussers woont zelfstandig. Tussen 2000 en 2010 nam het aantal 80-plussers toe van 500 duizend
  naar 648 duizend. Het aantal 80-plussers dat in een verzorgings- of verpleeghuis woonde, daalde van 102 duizend naar
  90 duizend (CBS).
 • In 2008 hielpen 1,3 miljoen mensen hun zieke of hulpbehoevende (schoon)ouders (gemiddeld 15,4 uur per week) en ruim
  310 duizend 55-plussers zorgden voor een zieke partner. Eén op de vijf van deze mantelzorgers voelt zich overbelast.
  Dit blijkt uit De sociale staat van Nederland 2011.

Harde feiten

 • Bijna de helft van de gemeenten weet niet hoeveel seniorenwoningen er nodig zijn. Van de gemeenten die zicht hebben op vraag en aanbod, zegt 56% dat er een tekort is. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van ANBO.
  Op basis van verkennend onderzoek pleiten patiëntenfederatie NPCF en ANBO voor samenwerking tussen ouderenorganisaties, gemeenten en woningbouwcorporaties voor het realiseren van ouderenwoningen.
 • Het aantal ouderen met meerdere lichamelijke, psychische en/of sociale problemen neemt tussen 2010 en 2030 toe van 700 duizend tot 1 miljoen. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau helpt tijdig inspelen op hun situatie hen om langer zelfstandig te blijven (publicatie Kwetsbare ouderen).
 • Zes op de zeven 80-plussers woont zelfstandig. Tussen 2000 en 2010 nam het aantal 80-plussers toe van 500 duizend
  naar 648 duizend. Het aantal 80-plussers dat in een verzorgings- of verpleeghuis woonde, daalde van 102 duizend naar
  90 duizend (CBS).
 • In 2008 hielpen 1,3 miljoen mensen hun zieke of hulpbehoevende (schoon)ouders (gemiddeld 15,4 uur per week) en ruim
  310 duizend 55-plussers zorgden voor een zieke partner. Eén op de vijf van deze mantelzorgers voelt zich overbelast.
  Dit blijkt uit De sociale staat van Nederland 2011.