Ik twijfel over het nut van veel verschillende medicijnen
Ja
Nee

ZORGZINE #14

Uw medicijnen

Harde feiten

 • Jaarlijks worden naar schatting 19.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen en overlijden 1200 mensen door verkeerd medicijngebruik. (HARM onderzoek, 2006). Een patiënt die zijn medicijnen niet trouw gebruikt, heeft twee keer zoveel kans op zo’n opname.
 • Slechts 17 procent van de huisartsen en 29 procent van de apothekers doet regelmatig navraag naar het medicijngebruik bij oudere patiënten die meer dan vijf verschillende medicijnen per dag gebruiken, zo blijkt uit recent onderzoek van Unie KBO.
 • Het medicatieoverzicht dat artsen en apothekers van patiënten hebben klopt één op de drie keer niet met de werkelijkheid, blijkt uit een meldactie van de NPCF. Het medicijngebruik is bij zowel de huisarts, de apotheek als de medisch specialist nog te
  weinig onderwerp van gesprek. Ruim 40% van de deelnemers aan de meldactie geeft aan dat de specialist niet
  naar hun overzicht vraagt.
 • Het UMC Maastricht drong het aantal fouten bij het klaarmaken en toedienen van medicatie voor injecties en infusen
  met 97% terug. Apothekersassistenten nemen deze taak over van verpleegkundigen.

Harde feiten

 • Jaarlijks worden naar schatting 19.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen en overlijden 1200 mensen door verkeerd medicijngebruik. (HARM onderzoek, 2006). Een patiënt die zijn medicijnen niet trouw gebruikt, heeft twee keer zoveel kans op zo’n opname.
 • Slechts 17 procent van de huisartsen en 29 procent van de apothekers doet regelmatig navraag naar het medicijngebruik bij oudere patiënten die meer dan vijf verschillende medicijnen per dag gebruiken, zo blijkt uit recent onderzoek van Unie KBO.
 • Het medicatieoverzicht dat artsen en apothekers van patiënten hebben klopt één op de drie keer niet met de werkelijkheid, blijkt uit een meldactie van de NPCF. Het medicijngebruik is bij zowel de huisarts, de apotheek als de medisch specialist nog te
  weinig onderwerp van gesprek. Ruim 40% van de deelnemers aan de meldactie geeft aan dat de specialist niet
  naar hun overzicht vraagt.
 • Het UMC Maastricht drong het aantal fouten bij het klaarmaken en toedienen van medicatie voor injecties en infusen
  met 97% terug. Apothekersassistenten nemen deze taak over van verpleegkundigen.