Ik twijfel over het nut van veel verschillende medicijnen
Ja
Nee

ZORGZINE #18

Uw rechten

Test uw kennis
Wat weet u van uw patiëntenrechten?

Blijft mijn dossier mijn leven lang bewaard?

JA
NEE
Goed
3
Blijft mijn dossier mijn leven lang bewaard?
Het goede antwoord is:
NEE

Uw medisch dossier wordt 15 jaar (na uw behandeling) bewaard. Daarna worden uw gegevens vernietigd. Als uw gegevens nodig zijn om u goede zorg te blijven geven, kan uw dossier langer bewaard blijven. U kunt ook vragen om uw gegevens langer dan 15 jaar te bewaren, bijvoorbeeld bij erfelijke aandoeningen.

3

X

Moet mijn specialist mij ook informeren over behandelingen die hij zelf niet kan bieden?

JA
NEE
Goed
6
Moet mijn specialist mij ook informeren over behandelingen die hij zelf niet kan bieden?
Het goede antwoord is:
JA

U heeft recht op informatie over uw ziekte, het onderzoek, de behandeling en andere mogelijkheden. Uw dokter moet u informeren over de voor- en nadelen van de verschillende behandelingen. Als er behandelingen voor uw ziekte zijn, die hij zelf (nog) niet uitvoert, hoort hij u daarover ook te informeren. U kunt hier dus gewoon naar vragen.

6

X

Moet ik toestemming geven voor een behandeling?

JA
NEE
Goed
1
Moet ik toestemming geven voor een behandeling?
Het goede antwoord is:
JA

Een dokter mag u alleen behandelen met uw toestemming. Ook door mee te werken, geeft u toestemming. Kunt u in een noodsituatie geen toestemming geven, dan wordt u altijd behandeld. Maar u kunt zorgen dat de arts ook dan uw wensen kent. Bijvoorbeeld door een penning te dragen waarop staat dat u niet gereanimeerd wilt worden.

1

X

Mijn kind is 17 jaar. Beslis ik mee over zijn behandeling?

JA
NEE
Goed
4
Mijn kind is 17 jaar. Beslis ik mee over zijn behandeling?
Het goede antwoord is:
NEE

Kinderen vanaf 16 jaar beslissen zelf over hun behandeling. Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn ze vanaf 16 jaar volwassen. Natuurlijk mogen ze u wel bij hun beslissing betrekken, maar dat hoeft niet. Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar beslist u samen met uw kind over de behandeling. En bij kinderen tot 12 jaar moet u toestemming geven voor de behandeling. Maar u kunt uw kind wel laten meebeslissen.

4

X

Heb ik recht op een second opinion?

JA
NEE
Goed
7
Heb ik recht op een second opinion?
Het goede antwoord is:
JA

U heeft recht op een second opinion. Dit is een onafhankelijke beoordeling van een lichamelijke klacht door een andere dokter. Veel zorgverzekeraars vergoeden een second opinion alleen als u een doorverwijzing krijgt van uw arts. Uw arts moet aan dit verzoek voldoen. Behalve als hij daartegen zwaarwegende argumenten heeft. Die moet hij dan onderbouwd aan u laten weten. 

7

X

Kan ik een kopie van mijn dossier krijgen?

JA
NEE
Goed
2
Kan ik een kopie van mijn dossier krijgen?
Het goede antwoord is:
JA

U mag uw dossier (online) inzien en heeft recht op een kopie van uw medische gegevens. Iedereen van 16 jaar en ouder kan zijn arts vragen om een kopie van zijn dossier. U krijgt alleen gegevens die over uzelf gaan. Als ouder/verzorger mag u de medische gegevens van uw kind onder de 12 jaar opvragen. Tussen de 12 en 16 jaar doen ouders en kinderen dit samen.

2

X

Ik wil een schadevergoeding vragen. Moet ik dan precies weten welke medewerker of arts in een ziekenhuis de fout heeft gemaakt?

JA
NEE
Goed
5
Ik wil een schadevergoeding vragen. Moet ik dan precies weten welke medewerker of arts in een ziekenhuis de fout heeft gemaakt?
Het goede antwoord is:
NEE

Het ziekenhuis is aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door medewerkers die voor het ziekenhuis werken: van verpleegkundige tot vrijgevestigde specialist en van fysiotherapeut tot ingehuurde medewerker. Ook als u niet precies weet wie de schade heeft veroorzaakt, kunt u het ziekenhuis aansprakelijk stellen voor opgelopen schade door medewerkers.

5

X

Mag ik van arts veranderen?

JA
NEE
Goed
8
Mag ik van arts veranderen?
Het goede antwoord is:
JA

Een dokter is een dienstverlener, net als een accountant of een schilder. U bent altijd vrij om naar een andere dienstverlener te gaan en kunt dus ook naar een andere dokter overstappen. Bij schaarste kan het alleen lastig zijn om een andere dokter te vinden die nog nieuwe patiënten aanneemt. Maar dat geldt ook bij andere dienstverleners. 

8

X

In ons dossier leest u
meer over uw rechten
als patiënt.

Heeft u een vraag,
bel of mail dan

met onze Zorglijn.