Ik twijfel over het nut van veel verschillende medicijnen
Ja
Nee

ZORGZINE #18

Uw rechten

Geef uw mening

   244
Mag ik medische dossierstukken van mijn echtgenote opvragen met haar toestemming?

N.J.Creemers op 15/12/2014 13:42

De patiënt dient de mogelijkheid te hebben om zelf in te loggen in zijn eigen dossier.Alleen dan kan ik mijn inzagerecht volledig benutten. Ik ga vooralsnog geen toestemming geven.

E.A.M. de Kever op 26/02/2014 22:15

In ons dossier leest u
meer over uw rechten
als patiënt.

Heeft u een vraag,
bel of mail dan

met onze Zorglijn.