Ik twijfel over het nut van veel verschillende medicijnen
Ja
Nee

ZORGZINE #18

Uw rechten

Harde feiten

Harde feiten

In ons dossier leest u
meer over uw rechten
als patiënt.

Heeft u een vraag,
bel of mail dan

met onze Zorglijn.