Ik twijfel over het nut van veel verschillende medicijnen
Ja
Nee

ZORGZINE #18

Uw rechten

Mening NPCF

Mening NPCF

Blij met betere klachtopvang

‘Wij vinden het belangrijk dat patiënten weten waar ze recht op hebben. Steeds weer blijkt dat de patiëntenrechten niet duidelijk zijn. Daar willen we wat aan doen’, stelt Wilna Wind, directeur patiëntenfederatie NPCF. Ze beantwoordt twee vragen van patiënten: een vraag over inzage in het dossier en een vraag over wat de NPCF doet om de rechten te verbeteren. ‘We willen de positie van de patiënt versterken. Daarom zijn we blij dat er een nieuwe wet komt waarin klachtopvang beter wordt geregeld.’

‘Wij vinden het belangrijk dat patiënten weten waar ze recht op hebben. Steeds weer blijkt dat de patiëntenrechten niet duidelijk zijn. Daar willen we wat aan doen’, stelt Wilna Wind, directeur patiëntenfederatie NPCF. Ze beantwoordt twee vragen van patiënten: een vraag over inzage in het dossier en een vraag over wat de NPCF doet om de rechten te verbeteren. ‘We willen de positie van de patiënt versterken. Daarom zijn we blij dat er een nieuwe wet komt waarin klachtopvang beter wordt geregeld.’

‘De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg heeft voordelen voor patiënten. Klachten worden sneller afgehandeld en patiënten krijgen recht op bemiddeling. Bovendien komt er een onafhankelijke geschillencommissie die bindende uitspraken kan doen, ook over een schadevergoeding. We hebben jaren aan deze vernieuwing gewerkt. Ik verwacht dat de Eerste Kamer deze wet nog dit jaar behandelt.’

Stel ook uw vraag over patiëntenrechten.

Wilna Wind (directeur NPCF):

tvlaag-up tvlaag-up tvlaag-uptvlaag-up tvlaag-down

In ons dossier leest u
meer over uw rechten
als patiënt.

Heeft u een vraag,
bel of mail dan

met onze Zorglijn.