Ik twijfel over het nut van veel verschillende medicijnen
Ja
Nee

ZORGZINE #18

Uw rechten

Ken uw rechten als patiënt

lees meer

Als u weet wat uw patiëntenrechten zijn, zult u uw dokter hier gemakkelijker naar vragen of op aanspreken. Zo kunt u altijd vragen of er ook andere behandelingen zijn en moet uw dokter u daarover informeren. Ook heeft u recht op inzage in uw dossier. En dat zijn nog maar een paar rechten.

Patiëntenfederatie NPCF heeft een serie brochures over de verschillende patiëntenrechten uitgegeven.

Blijf op de hoogte van veranderingen in klachtrecht

lees meer

Een nieuw wetsvoorstel voor de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) staat op de agenda van de Eerste Kamer. Met deze wet wordt uw positie versterkt. Zo moeten zorgaanbieders voorzien in goede en laagdrempelige klachtopvang. Ook komt er een externe Geschillencommissie.

Als uw klacht niet binnen de zorginstelling wordt opgelost, kunt u uw klacht daar voorleggen. Deze commissie kan ook schadeclaims tot 25.000 euro behandelen. Zie ook: Zorgzine over klachten.

Bereid het gesprek met uw zorgverlener goed voor

lees meer

Of u nu een second opinion wilt of twijfelt over de voorgestelde behandeling, het is soms lastig om dergelijke wensen te bespreken. Ook al heeft u hier gewoon recht op. Bereid daarom een gesprek over uw rechten goed voor. Schrijf op wat u wilt bereiken en waarom u dat belangrijk vindt.

Bedenk ook hoe u het gesprek gaat voeren. U kunt ook altijd iemand meenemen, zodat u zich gesteund voelt.

Vraag vriendelijk wat u wilt

lees meer

 

Een vriendelijk verzoek werkt vaak beter dan het opeisen van uw recht. Ook bij de dokter. Dus bespreek eerst wat u graag wilt. Meestal zal uw dokter uw verzoek serieus nemen en u verder willen helpen. Hij weet ook wat uw rechten zijn.

Als een vriendelijk verzoek niet werkt, kunt u uw dokter erop wijzen dat u bepaalde patiëntenrechten heeft. U kunt dat ook schriftelijk doen.

 

Vraag advies en ondersteuning als u uw recht niet krijgt

lees meer

Verwacht u dat het lastig wordt om uw recht te halen, vraag dan advies en ondersteuning. Dat is verstandig als u bijvoorbeeld een klacht wilt indienen of als u een schadevergoeding wilt vragen. Maar ook als u twijfelt of uw arts wel openstaat voor uw verzoek, bijvoorbeeld om inzage in uw dossier, een second opinion of informatie over andere behandelingen.

Onze Zorglijn kan u informatie en advies geven.

Besef dat u zelf ook een rol heeft

lees meer

Voor een goede medische behandeling is ook uw inzet nodig. Uw zorgverlener mag ook van u een bijdrage verwachten. Met andere woorden u heeft ook plichten. Zo moet u uw dokter goed en volledig informeren over andere behandelingen en over alle medicijnen die u gebruikt.

Hij mag ook verwachten dat u meewerkt aan uw behandeling en zijn adviezen opvolgt.
Daarnaast bent u verplicht om voor de zorg te betalen. Dat doet u meestal via uw zorgverzekeringspremie.

Lees hier nog meer tips

In ons dossier leest u
meer over uw rechten
als patiënt.

Heeft u een vraag,
bel of mail dan

met onze Zorglijn.