Ik twijfel over het nut van veel verschillende medicijnen
Ja
Nee

ZORGZINE #9

Zorgverzekering 2013

Test
Wat weet u van uw zorgverzekering in 2013?

Ik wil stoppen met roken. Moet ik de hulp daarbij zelf betalen?

JA
NEE
Goed
3
Ik wil stoppen met roken. Moet ik de hulp daarbij zelf betalen?
Het goede antwoord is:
NEE

In 2013 wordt gedragsmatige begeleiding bij stoppen met roken één keer per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Ook nicotinevervangers en receptgeneesmiddelen zitten weer in het basispakket. Informeer bij uw zorgverzekeraar welke begeleiding wordt vergoed. De kosten voor deze zorg tellen mee voor het eigen risico van € 350,-. 

X

Ik heb 3 weken lang krukken nodig. Moet ik dat zelf betalen?

JA
NEE
Goed
6
Ik heb 3 weken lang krukken nodig. Moet ik dat zelf betalen?
Het goede antwoord is:
JA

Eenvoudige loophulpmiddelen als krukken en de rollator worden niet meer vergoed, ook niet in bruikleen. Hulpmiddelen in bruikleen werden tot nu toe vergoed vanuit de AWBZ. In 2013 gaan deze uit de AWBZ. Een deel van die hulpmiddelen wordt dan vergoed via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maar eenvoudige loophulpmiddelen vallen daar niet onder.

X

Zit de diëtiste in het basispakket?

JA
NEE
Goed
1
Zit de diëtiste in het basispakket?
Het goede antwoord is:
JA

De behandeling van de diëtiste zit in 2013 weer in het basispakket. U krijgt vanuit de basisverzekering  maximaal 3 behandeluren vergoed. Als dieetadvies onderdeel is van de behandeling  voor COPD, Diabetes Mellitus Type 2 of een risico op hart- en vaatziekten, kunt u meer behandeluren vergoed krijgen.
De kosten voor de diëtiste tellen wel mee voor het eigen risico van €350,-.

X

Is de eigen bijdrage voor psychotherapie afgeschaft?

JA
NEE
Goed
4
Is de eigen bijdrage voor psychotherapie afgeschaft?
Het goede antwoord is:
JA

In 2013 betaalt u geen eigen bijdrage voor tweedelijns GGZ, zoals psychotherapie. Ook de maandelijkse eigen bijdrage voor verblijf in een GGZ-instelling van € 145 is dus geschrapt.
Voor de eerstelijns GGZ zitten de eerste 5 behandelingen in het basispakket. Hiervoor geldt een eigen bijdrage van € 20,- per keer. Bovendien tellen alle zorgkosten mee voor het eigen risico. 

X

Zit de pil voor mijn dochter van 18 jaar in het basispakket?

JA
NEE
Goed
7
Zit de pil voor mijn dochter van 18 jaar in het basispakket?
Het goede antwoord is:
JA

Tot 21 jaar wordt de pil vergoed vanuit het basispakket. Maar voor jongeren tussen de 18 en 21 jaar geldt het eigen risico van €350,- voor de eerste zorgkosten.
Vrouwen boven de 21 jaar kunnen zich hiervoor aanvullend bijverzekeren of de pil zelf betalen. De kosten per maand variëren per pil van €0,42 tot €9,57 (zie mijnanticonceptie.nl).

X

Geldt het eigen risico in 2013 ook voor de huisarts?

JA
NEE
Goed
2
Geldt het eigen risico in 2013 ook voor de huisarts?
Het goede antwoord is:
NEE

Het goede antwoord is nee.
Het eigen risico geldt niet voor:

  • de huisarts
  • verloskundige zorg en kraamzorg
  • nationaal borstkankeronderzoek
  • de griepprik (risicogroepen)
  • zorg in de aanvullende verzekering
  • zorg voor kinderen tot 18 jaar.

X

Ik moet naar de fysiotherapeut. Zit dat in de basisverzekering?

JA
NEE
Goed
5
Ik moet naar de fysiotherapeut. Zit dat in de basisverzekering?
Het goede antwoord is:
NEE

Volwassenen krijgen fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering vergoed en dan alleen bij een aantal chronische ziekten.
Een uitzondering is bekkenbodemtherapie (maximaal 9 behandelingen) bij incontinentie voor urine. Kinderen tot 18 jaar krijgen maximaal 2 keer 9 behandelingen vergoed. Bij een aantal chronische aandoeningen worden meer behandelingen vergoed. 

X

Ik gebruik 2 weken maagzuurremmers. Worden deze vergoed?

JA
NEE
Goed
8
Ik gebruik 2 weken maagzuurremmers. Worden deze vergoed?
Het goede antwoord is:
NEE

Maagzuurremmers die u korter dan 6 maanden gebruikt, zitten niet in het basispakket. Ook niet als de arts deze voorschrijft. Gebruikt u maagzuurremmers langer dan 6 maanden, dan worden ze wel vergoed vanuit de basisverzekering.

X